Одрекување за приватност

C3 Manufacturing се обврзува да ја одржува оваа веб-локација ажурирана и точна. Доколку сепак наидете на нешто што е неточно или застарено, ќе ни биде благодарно доколку не известите. Ве молиме наведете каде на веб-страницата ги читате информациите. Потоа ќе го разгледаме ова што е можно поскоро. Ве молиме испратете го вашиот одговор по е-пошта на: [email protected].

Одговорите и прашањата за приватност доставени по е-пошта или со користење на веб-форма ќе бидат третирани на ист начин како и буквите. Ова значи дека може да очекувате одговор од нас најдоцна во рок од 1 месец. Во случај на комплексни барања, ќе ве известиме во рок од 1 месец ако ни требаат максимум 3 месеци.

Било какви лични податоци што ни ги давате во контекст на вашиот одговор или барање за информации, ќе се користат само во согласност со нашата изјава за приватност.

Сите права на интелектуална сопственост на содржината на оваа веб-локација се дадени на C3 Manufacturing.

Не е дозволено копирање, ширење и каква било друга употреба на овие материјали без писмена дозвола од C3 Manufacturing, освен и само доколку поинаку е пропишано во прописите на задолжителниот закон (како што е правото на цитат), освен ако специфичната содржина не налага поинаку.

Ако имате какви било прашања или проблеми со пристапноста на веб-страницата, не двоумете се да контактирате со нас.