Сликичка за известување за преземање во врска со надзорот на корисниците на автоматско релеирање.

Известување за надзор над 2021 година

Сликичка за опаѓачка најава за пролетта на повлекување на ПД

Известување за повлекување 2019 година